Net Metering, Επιδοτήσεις, Φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκά στέγης: Η επιδότηση, οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και η απόσβεση.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 θα μπορούν όσοι θέλουν να ενταχθούν στο ειδικό πρόγραμμα Ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες ισχύος μέχρι 6kWp. Το ζήτημα της αυτοπαραγωγής (net metering) έχει ανέβει ψηλά στην ατζέντα με τους στόχους της πολιτείας, καθώς μέχρι το 2030 θα πρέπει 120.000 νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά στέγης στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος προϋπολογισμού 1,8 δις. ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής για τα φωτοβολταϊκά στέγης έχουν τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν ήδη κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. Πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει για τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες που θέλουν να βάλουν Φ/β στέγης το γεγονός πως αποτελεί προϋπόθεση η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης του ενδιαφέροντος οφείλει ο ΔΕΔΔΗΕ να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης. Από την άλλη ο ενδιαφερόμενος οφείλει εντός 60 ημερών να καταβάλλει τη σχετική δαπάνη και στη συνέχεια να υπογράψει τη Σύμβαση Σύνδεσης, άλλως με την πάροδο αυτής της προθεσμίας αίρεται αυτοδικαίως η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου και η προτεινόμενη Σύμβαση Σύνδεσης δεν ισχύει.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για φωτοβολταϊκά στέγης με επιδότηση

  1. Προϋπόθεση για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης οικιακής κατανάλωσης (παροχή οικιακής χρήσης) ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού στο κτίριο όπου το σύστημα εγκαθίσταται.
  2. Μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας του κυρίου του φωτοβολταϊκού πρέπει να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ενδεικτικά ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες.
  3. Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Επενδυτικού νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων χρηματοδότησης (πχ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ) και γενικότερα οποιουδήποτε άλλου προγράμματος χρηματοδότησης.

Ένα παράδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας

Σε οικία 100τμ. με ετήσια κατανάλωση περίπου 8.000kWh, η συνολική ετήσια χρέωση για ηλεκτρική ενέργεια θα είναι της τάξης των 1.200€, (συνολική μοναδιαία χρέωση 0,16€/kWh βάσει Eurostat 2019).

Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού 5,5kWp, συνολικού κόστους 8.000€ (με ΦΠΑ), η ετήσια παραγόμενη ενέργεια θα ισούται με 8.000kWh. Συνεπώς, σχεδόν θα μηδενιστεί η ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας.

Θεωρώντας τον συντελεστή ταυτοχρονισμού ίσο με 50%, η συνολική εξοικονόμηση στη χρέωση ενέργειας θα είναι της τάξης των 1.200€. Δηλαδή, η συνολική ετήσια χρέωση, μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού, θα μειωθεί κατά περίπου 70%. Η δε απόσβεση του κόστους επένδυσης του εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα κόστη συντήρησης και ασφάλισης του εξοπλισμού, θα πραγματοποιηθεί σε περίπου 7 έτη, καθιστώντας τη συγκεκριμένη επένδυση εξαιρετικά συμφέρουσα.

Τι ισχύει για φωτοβολταϊκό σε στέγη επιχείρησης;

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο μη οικιακής χρήσης, αποδεικνύεται ακόμα πιο επωφελής για τον επιχειρησιακό πελάτη, με δεδομένο ότι:

  • το κόστος προμήθειας, εγκατάστασης, συντήρησης και ασφάλισης ανά εγκατεστημένο kWp είναι μικρότερο, λόγω της οικονομίας κλίμακος (θεωρώντας ότι η εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι μεγαλύτερη από αυτή για μία οικία).
  • Ο συντελεστής ταυτοχρονισμού είναι μεγαλύτερος (εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων), αφού οι ώρες λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων συμπίπτουν με αυτές της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού.
  • Οι χρεώσεις ΦΠΑ συμψηφίζονται, ενώ η συνολική δαπάνη της επένδυσης εκπίπτει του φόρου.

Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 50kWp, το συνολικό κόστος εκτιμάται σε 40.000€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η ετήσια παραγωγή ενέργειας ανέρχεται στις 70.000kWh. Θεωρώντας ότι η παραγωγή με την κατανάλωση ενέργειας ταυτοχρονίζονται κατά 90%, τότε προκύπτει καθαρή μείωση στο κόστος ενέργειας της τάξης των 11.000€ ετησίως. Το διάστημα που θα απαιτηθεί για να αποσβεστεί το ποσό της αρχικής επένδυσης είναι περίπου 4 έτη.

ΠΗΓΗ1, ΠΗΓΗ2 

Επιπλέον

Δες εδώ ότι γνωρίζουμε για την επιδότηση φωτοβολταϊκών στέγης με μπαταρίες.

Δες εδώ 6 συχνά λάθη αναφορικά με τα φωτοβολταϊκά στέγης.

Δες εδώ έναν πλήρη οδηγό με ερωτοαπαντήσεις για το net metering.

Fun fact: Έχει αποδειχθεί ότι τα σπίτια με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα στέγης πωλούνται πιο γρήγορα και πιο ακριβά.